Event & Ticketservice

“De beste voorbereiding voor een succesvol evenement.”

Met onze event & ticketservice beheren wij voor jou desgewenst het gehele traject, van aanmelding op een speciaal ontworpen website voor de doelgroep tot de verkoop en betaling van de (e)-tickets. Wil jij voorafgaand aan een evenement een uitnodiging versturen? Wij verzorgen in overleg met jou het ontwerp dat exact past bij jouw doelgroep. Na de productie zorgen wij ervoor dat alles digitaal of per post wordt verzonden. De respons hierop wordt nauwlettend geregistreerd en geanalyseerd en vervolgens digitaal aan jou teruggekoppeld. Wij inventariseren bijzondere wensen van mensen zoals speciale diëten, lichamelijke beperkingen of rolstoelgebruik en maken bijvoorbeeld aan de hand hiervan een stoelenplan. Door de deelname zowel digitaal als per post te versturen en daarin speciale wensen te bevestigen worden misverstanden achteraf uitgesloten. Door onze aanpak weten niet alleen de deelnemers waar zij aan toe zijn, maar bijvoorbeeld ook de mensen van de locatie. Door onze kennis en ervaring zijn wij in staat om ieder evenement succesvol te maken met een hoge score op het gebied van tevreden bezoekers.